ORGANIZATORZY:

ORGANIZERS:

PATRONI HONOROWI:

PATRONAGE:

Conference registration

Rejestracja na konferencję

Nordic Day | Cities as catalysts of green transformation

Dzień Nordycki |Miasta katalizatorami zielonej transformacji

Warsaw, Białostocka 22 |22.04.2022 r.

Registration is closed.

Rejestracja zakończona.

Agenda: